Belastingvoordeel

Belastingvoordeel stoelmassages voor bedrijven

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 moet u een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid voeren.
U kunt een arboplan opstellen, waarvan de stoelmassage in redelijkheid deel uitmaakt, met het oog op het verkleinen van de kans op beroepsziekten als o.a. stress of RSI. Als bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig hebben en u schakelt daartoe een erkend bedrijf in, is er sprake van een ‘vrije arboverstrekking’.

Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • U heeft als werkgever een arboplan.
  • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

 

Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, behoren de kosten van de stoelmassage tot het loon (eventueel verminderd met een werknemersbijdrage).
Geschreven op basis van het besluit van staatssecretaris Bos, “arboverstrekkingen en stoelmassage, d.d. 21 december 2001, nr. CPP2001/1450M artikel 6″.

Letterlijk geciteerd
“Een arboplan is overigens meer dan het de werknemer alleen maar de gelegenheid bieden van stoelmassage. Voorop staan het door de werkgever zorgen voor een goede werkplek, het geven van goede voorlichting over de noodzaak van het voorkomen van beroepsziekten en het aan de werknemer bieden van voldoende rustmogelijkheden. Uit een dergelijk plan kan logischerwijs voortvloeien dat bij bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig, althans gewenst is. Ten opzichte van die werknemers heeft de werkgever vervolgens in feite een arbeidsrechtelijke verplichting tot het verstrekken van stoelmassage.”